VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Nghị định 143/2020/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về quy định tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế
[ Cập nhật vào ngày (01/03/2021) ]

admin

  In bài viếtThông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO