tin tức bệnh viện

Thông báo tạm ngưng thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực Bác sĩ tại Bệnh viện quân dân y Đồng Tháp
[ Cập nhật vào ngày (19/01/2021) ]

Thông báo tạm ngưng thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực Bác sĩ tại Bệnh viện quân dân y Đồng Tháp

Admin
Thông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO