tin tức bệnh viện

BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y TỈNH ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI DÂN CHỦ QUÝ II/2024
[ Cập nhật vào ngày (28/06/2024) ]


Chiều ngày 28/6/2024 Bệnh Viện Quân dân y Tỉnh tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ quí II với cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện.

Tại buổi đối thoại Ban Giám đốc bệnh viện đã lắng nghe và giải quyết thấu đáo những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động xoay quanh các vấn đề phát huy dân chủ ở bệnh viện về chuyên môn, chính trị và kinh tế, đời sống. Hoạt động đối thoại dân chủ được duy trì theo từng quí tạo được sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy tốt trí tuệ tập thể, phát huy quyền làm chủ của CBVC gắn liền với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng. Đồng thời cũng kịp thời ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, gây phiền hà người bệnh.
Ngô Khắc Thiên Long
Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO