tin tức sự kiện

Đồng Tháp: Nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện
[ Cập nhật vào ngày (03/08/2018) ]
Đồng Tháp: Nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện
Đồng Tháp: Nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện

Đồng Tháp: Nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện


 

Đồng Tháp: Nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện

Đồng Tháp sẽ thực hiện một số thủ tục hành chính qua Bưu điện. Ảnh: CN

Nhân viên Bưu điện sẽ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay cho công chức tại Bộ phận một cửa.

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Ngoại vụ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại Bộ phận một cửa huyện Thanh Bình sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Văn hóa và Thông tin; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo.

Bộ phận một cửa huyện Tam Nông tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Tư pháp; Đăng ký kinh doanh; An toàn thực phẩm; Công Thương; Nông nghiệp.

Bộ phận một cửa các xã: Tân Long, Tân Thạnh (huyện Thanh Bình), Thường Phước 2, Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các thủ tục hành chính liên thông, các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, các thủ tục hành chính theo Mô hình Hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà…

Tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có trên 1.600 thủ tục hành chính, trong đó hơn 1.200 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và xã.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, UBND tỉnh đã công bố danh sách cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, cũng như danh mục thủ tục hành chính được thực hiện theo Mô hình Hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân…
Admin
TIN NHANH

Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO