tin tức bệnh viện

Thông báo mời chào giá hoá chất, vật tư cho Máy xét nghiệm huyết học tự động năm 2024 - 2027
[ Cập nhật vào ngày (19/04/2024) ]

Bệnh viện quân dân y Đồng Tháp
Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO