tin tức sự kiện

Địa phương đầu tiên thí điểm chuyển giao các dịch vụ công qua hệ thống bưu điện
[ Cập nhật vào ngày (03/08/2018) ]
Địa phương đầu tiên thí điểm chuyển giao các dịch vụ công qua hệ thống bưu điện
Địa phương đầu tiên thí điểm chuyển giao các dịch vụ công qua hệ thống bưu điện

Địa phương đầu tiên thí điểm chuyển giao các dịch vụ công qua hệ thống bưu điện


Đây là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai thí điểm mô hình này. Trước mắt, việc chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành công còn được thực hiện tại tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp và Bộ phận Một cửa huyện Thanh Bình, Tam Nông và Bộ phận Một cửa các xã: Tân Long, Tân Thạnh (huyện Thanh Bình); Thường Phước 2, Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự). Trước mắt thí điểm thực hiện dịch vụ đối với 6 lĩnh vực: Thông tin và truyền thông, Khoa học và công nghệ, GD-ĐT, Ngoại vụ, VHTT-DL, LĐTBXH. Đồng Tháp cũng đồng loạt làm lễ công bố quyết định chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh tại Bưu điện các huyện Thanh Bình và Tam Nông. Theo đó, Bưu điện 2 huyện này sẽ là trụ sở làm việc Bộ phận Một cửa cấp huyện để thực hiện các nhiệm vụ được chuyển giao theo quyết định được duyệt.
Admin
TIN NHANH

Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO